Техническо обслужване - планирано (регулярно) техническо обслужване - съгласно подписан Договор за сервизно обслужване.

Диагностика - Дейности свързани с разпознаване и диагностициране на възникнали проблеми. Може да бъде Обща - извършва се пълен преглед на механично, хидравлично и електрообурудване по Чек-лист; Специална - конкретно диагностициране състоянието на отделен възел като ходов двигател; помпен двигател; хидроагрегат; хидроцилиндър; батерия и др.

Текущ ремонт - дейности свързани с естествено износване и подмяна на части на оборудване , както и извършване на дейности породени от неправилна експлоатация.

Авариен ремонт - необходимост от спешен ремонт в следствие на възникнала неизправност и невъзможност за работа с машината.


Информацията необходима, за да попълните правилно формата, можете да намерите на стикера на Вашата машина, който изглежда като този на снимката в ляво.